Účetní služby

 

Hledáte účetního na kterého se můžete spolehnout? Zkuste to s naším týmem! Naše firma Vám poskytne službu externího vedení účetnictví za cenově dostupný servis například pro menší firmy, podnikatele, kteří si nemohou dovolit zaměstnat vlastního účetního na plný úvazek.

Poskytujeme kompletní účetní služby pro samostatně činné osoby i pro podniky a organizace.

Nastavujeme spolupráci podle potřeb klienta - od jednoduchého převzetí a následného zpracovávání dokladů, přes replikaci databází, až po možnost komfortního dálkového přístupu na náš server.

 

Zajišťujeme vedení účetnictví podle platných zákonů a nižších právních obecně závazných norem s hlavními výstupy, vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • Zpracovaní podkladů pro přiznání DPH, Souhrnné hlášení, Silniční daň, DPPO, zpracování Kontrolního hlášení a roční závěrky včetně povinných příloh a inventarizace účtů, příprava podkladů pro DPFO + výkazy ZP, ČSSZ
 • Vedení evidence majetku, majetkových odpisů a případných opravných položek 
 • Vypracování návrhů směrnic dle interních potřeb klienta
 • Zpracování požadovaných výkazů vůči statistickým orgánům
 • Zpracování výkazů k žádostem o úvěry, leasingy, ručení
 • Registrace k daním na finančních úřadech, přihlášení firmy u České správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, na živnostenském úřadě
 • Na základě plné moci od klienta zastupování před finančními úřady, Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, živnostenským úřadem, případně úřadem práce, včetně případné komunikace přes datovou schránku
 • Příprava podkladů k auditu
 • Daňová optimalizace na základě zákonných možností formou opravných položek, časového rozlišení nákladů a výnosů, rezerv, aj.
 • Účetní poradenství, daňové poradenství přes naše spřízněné daňové poradce
 • Možnost vzdáleného přístupu do našeho účetního software, který Vám umožní on-line nahlížení na Vaše účtované doklady a zpracovávaná data. V programu může klient sám zadávat a vystavovat faktury, a následně odesílat příkazy k úhradě do banky bez složitého zadávání příkazů ručně, vystavovat pokladní doklady, a to vše bez nutnosti znalosti zaúčtování dokladů po krátkém zaškolení
 • Správa a údržba datové schránky, včetně archivace zpráv, vypálení zpráv na CD 1x za rok
 • Rekonstrukce účetnictví

 

Dále pro Vás můžeme zajistit nadstandardní služby, poradenství a zpracování dat z účetnictví

 • Účetní poradenství po telefonu, e-mailu v pracovní době od 10 do 16 hodin v pracovní dny
 • Zpracování ekonomických dat z účetnictví do 72 hodin od zadání
 • Zpracování ekonomických dat z účetnictví do 24 hodin od zadání
 • Dle potřeby Vám naskenujeme založené a zúčtované doklady, nacházející se momentálně v našem archivu, které právě potřebujete k nahlédnutí do 24 - 72 hodin od zadání
 • Příprava příkazů k úhradě v klientově bance k odeslání, stahování denních, týdenních výpisů z banky a následná tvorba daňových dokladů k zálohám

 

Dle individuální poptávky sestavíme balíček účetních služeb dle klientových potřeb.

 

 

© 2012 | all rights reserved PSU

created and designed by frople