Mzdové účetnictví a personalistika

 

Zpracujeme pro Vás mzdovou agendu, čímž rozumíme veškeré činnosti související se vznikem, průběhem a ukončením pracovního nebo obdobného poměru.

 • Zaevidování pracovníka do mzdové agendy na základě informace od klienta a vyplněného dotazníku
 • Přihlášení plátce i zaměstnanců k příslušné ČSSZ a zdravotním pojišťovnám
 • Výpočet mzdy/platu podle předaných podkladů (případné zohlednění dovolených, srážek, pojištění)
 • Tisk mzdových pásek do PDF zasílaných klientovi e-mailem, nebo tisk diskrétních mzdových pásek a následná distribuce klientovi poštou
 • Předání podkladů k zaúčtování mzdových položek podle požadované struktury
 • Příprava příkazu k úhradě mezd a plateb odvodů
 • Poskytování vyžádaných potvrzení a výkazů pro potřeby jednotlivých pracovníků
 • Zastupování před finančními úřady, Českou  správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, živnostenským úřadem,  případně úřadem práce, včetně případné komunikace přes datovou schránku
 • Zápočty předchozí odpracované doby
 • Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, mzdové nebo platové výměry - vše podle modelu odsouhlaseného s klientem
 • Zápočtové listy a různá potvrzení pro Úřad práce, odhlášení pracovníka u příslušné ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování ELDP

Naše mzdové služby standardně zahrnují veškerou administrativu spojenou se zahájením, průběhem a ukončením pracovního poměru, tj. zejména příprava dokumentace pro výpočet starobního důchodu, evidenční listy důchodového zabezpečení, zápočtové listy, odhlášky.

Dle individuální poptávky sestavíme balíček účetních služeb dle klientových potřeb.

 

 

© 2012 | all rights reserved PSU

created and designed by frople